Stichting Erfgoed Fatima

De stadswijk Fatima in Oud-Zuid in Tilburg is kort na de Tweede Wereldoorlog ontstaan na de bouw van de Fatimakerk (officieel O.L. Vrouw van Fatima) in 1948. In een tijdbestek van 75 jaar heeft deze wijk daarna een ontwikkeling doorgemaakt die kenmerkend is voor de naoorlogse samenleving en cultuur. Van een arbeiderswijk met inwoners, die bijna allemaal katholiek waren en kerkten in de Fatimakerk, is Fatima een multiculturele wijk geworden, is de kerk gesloopt in 1990 en zoeken de bewoners nu hun weg in het Tilburg van anno 2023.

De grootste kracht van Fatima zijn de mensen die er wonen en het aanwezige bijzondere erfgoed, zoals bijvoorbeeld winkelcentrum De AaBe Fabriek. Daarom is er in 2017 een burgerinitiatief genomen om de wijk nóg meer kracht te geven, nu en in de toekomst. Om de plannen te kunnen verwezenlijken is de Stichting Erfgoed Fatima opgericht, bestaande uit louter vrijwilligers. Zij zijn begonnen met het onderzoeken, beschrijven en vastleggen van het erfgoed.

Dit heeft geresulteerd in de presentatie van het boek ‘Fatima in Tilburg’ tijdens de eerste Fatimadag op 20 januari 2019. Tijdens deze dag is ook een tijdelijke tentoonstelling met oude foto’s en voorwerpen geopend en is een cultuurhistorische wijkwandeling gepresenteerd. Op 7 april 2019 is deze wijkwandeling definitief geworden met de plaatsing van tien historische informatieborden in de wijk met een bijbehorende folder met de routebeschrijving. De folder is verkrijgbaar in Wijkcentrum Koningshaven en de plaatselijke VVV. Of via de website door hier te klikken. Hiermee kan op eigen gelegenheid de route door de wijk en langs de informatieborden worden gelopen en enkele keren per jaar kan er onder begeleiding van de Stadsgidserij worden gewandeld.

Daarnaast heeft de Stichting Erfgoed Fatima aan tal van projecten haar medewerking verleend en zelf ook diverse initiatieven ontplooid. Zo heeft de stichting een herdenking bij het oorlogsmonument op de Ringbaan Zuid georganiseerd, gastlessen hierover verzorgd in groep 8 van BS Koningshaven en met de gemeente gezorgd voor renovatie en betere bereikbaarheid van de herdenkplaats. Verder is onlangs het Mariabeeldje in de nis boven de voormalige toegangspoort tussen de kerk en pastorie aan de Fatimastraat teruggeplaatst.

Kijk voor meer informatie eens verder op deze website of op Facebook (Erfgoed Fatima). Mocht je zelf een leuk idee hebben voor behoud of herstel van erfgoed in onze wijk, dan horen wij dat uiteraard graag! We kunnen dan samen bespreken of we het idee kunnen omzetten in een project voor Stichting Erfgoed Fatima.

Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit secretaris Annie van Heerebeek, penningmeester Ronald Weber en bestuursleden Leon de Roy, Ineke van Geffen, Jan van Geffen en Martin Brouwer. Daarnaast heeft de stichting een aantal adviseurs, waaronder pastor Theodoor van den Boom van Parochie De Goede Herder en oud-voorzitter van de wijkraad Koningshaven Fons Cools. Voor de functie van voorzitter is er op dit moment een vacature.

Wij willen ook in de toekomt nieuwe initiatieven ontwikkelen en samenwerken met diverse organisaties en instellingen. Daarvoor hebben we nog behoefte aan enthousiaste en creatieve mensen, die ons willen komen versterken. Dat kan enerzijds als bestuurslid, maar ook als medewerker voor een specifiek project.

Voel je je aangesproken en wil je meer weten en/of eens komen praten over de mogelijkheden? Stuur dan een e-mail aan info@stichtingerfgoedfatima@nl met daarin je naam, e-mail en telefoonnummer. We nemen dan snel contact met je op om een afspraak te maken.