Archief

Herdenking monument burgerslachtoffers Broekhoven

Tijdens de voorbereiding op de herdenking van 25 oktober 2019 en ook op de dag zelf zijn er een drietal filmpjes opgenomen die hieronder zijn in te zien.

Stadsgidserij

Stadsgidserij Tilburg heeft besloten om m.i.v. 2020 onze Fatimawandeling op te nemen in hun jaarprogramma. Dat betekent dat vanaf 2020 onze wandeling enkele keren per jaar gelopen kan worden onder leiding van een stadsgids. Meer informatie hierover zie programma stadsgidserij van 2020.

Gemeentelijk monument oorlogsslachtoffers op de hoek van de Ringbaan Zuid en de Groenstraat.

Op 27 oktober 2019 herdenkt en viert Tilburg voor de 75e keer de bevrijding van Tilburg. In Fatima staat een belangrijk monument dat herinnert aan de slachtoffers die op Broekhoven vielen op 27 oktober 1944.

Op initiatief van de Stichting Erfgoed Fatima en in samenwerking met de gemeente Tilburg is besloten om het monument op te knappen voor de 75e viering van 27 oktober dit jaar.

De gemeente Tilburg heeft heel snel geregeld dat het monument opgeknapt is op dinsdag 16 april jl. door de Kunstwacht uit Delft.

Het icoon van kunstenaar Kees Mandos is er opnieuw op geschilderd, want vanaf 2001 zat er een volkern plaat overheen met daarop een afbeelding van O.L.V. van Altijddurende Bijstand, het voegwerk is bijgewerkt en de lampen zijn vervangen.

VoorNa

Op donderdag 18 april zijn er door basisschool Fatima (die het monument geadopteerd heeft) bloemen bij het monument neergelegd omdat ze i.v.m. de meivakantie op 5 mei daar geen mogelijkheid toe hadden.

Wij hebben als stichting contact gelegd met basisschool Fatima en het Oranje comité om te kijken of we iets gezamenlijks kunnen organiseren rondom 27 oktober bij het monument. De 75e herdenking is een prachtige kans om het verhaal van het monument aan de volgende generatie door te geven.

Er komt nu een gezamenlijke herdenking van 27 oktober 1944 door stichting Erfgoed Fatima en basisschool Fatima in samenwerking met het Oranjecommité.

Deze zal plaatsvinden op vrijdagmiddag 25 oktober 2019 bij het monument aan de Ringbaan Zuid. De juiste tijd en het programma komen tezijnertijd op deze website te staan alsook op verschillende plaatsen in de wijk en in de media.

Fatimadag op zondag 7 april in Wijkcentrum Koningshaven

Kruisvaarderstraat 32d te Tilburg

Na de succesvolle eerste Fatimadag van 20 januari jl. werd er op zondag 7 april een vervolgactiviteit georganiseerd door de Stichting Erfgoed Fatima. De tien borden met historische informatie zijn inmiddels geplaatst langs de route van de eerder gepresenteerde rondwandeling door de wijk Fatima en zijn toen voor het eerst officieel aan de wijkbewoners en andere belangstellenden getoond.

Het programma startte om 13:30 uur met een kopje koffie of thee, waarna in het wijkcentrum een film van pastoor Piet van der Velden over de Fatima-parochie vertoond werd(doorlopend) met originele opnames uit 1948. Tevens lag er een door de pastoor geschreven bundel ter inzage.

Om 14.00 uur startte de rondwandeling langs de nieuwe informatieborden onder leiding van Frans Beerens, die ook als stadsgids werkzaam is. De middag werd afgesloten  om 16:30 uur.

Eerste Fatimadag 20 januari

Op zondag 20 januari 2019 werd er voor de eerste keer een Fatima Dag gehouden.  Op deze dag werd er  op verschillende manieren aandacht besteed aan de wijk Fatima. De middag startte om 13.00u en duurde tot  16.30 uur.

De Fatima Dag is een initiatief van de Stichting Erfgoed Fatima. Inwoners van de wijk hebben een jaar geleden het plan opgevat om de wijk Fatima door middel van zeer gevarieerde burgerinitiatieven extra kracht en glans te geven. Het is de bedoeling om voortaan elk jaar een Fatima Dag te houden.

De eerste Fatima Dag bestond uit de volgende onderdelen:

  • Er werd  een door Paul Spapens geschreven boek gepresenteerd over 75 jaar Fatima. In 1948 werd de gelijknamige parochie opgericht. Hieruit ontwikkelde zich een moderne wijk. Het boek vertelt in woord en beeld het verhaal van deze ontwikkeling. In dit boek staat de mens centraal. Het bijna 300 pagina’s tellende boek is tijdens de Fatima Dag te koop voor slechts 6 euro.
  • Op de Fatima Dag kon worden deelgenomen aan een wandeling door de wijk onder leiding van stadsgidsen.  Van deze wandeling werd tijdens de Fatima Dag ook een mooie brochure gepresenteerd. In deze brochure zijn onder meer de plaatsen aangegeven, waar in het voorjaar informatieborden worden geplaatst. Om een tipje van de sluier op te lichten, is het eerste informatiebord onthuld.
  • Het derde onderdeel van de eerste Fatima Dag was de opening van een tentoonstelling over Fatima. Aan de hand van foto’s is de ontwikkeling van Fatima te volgen van de eerste naoorlogse parochie van het bisdom Den Bosch naar de moderne wijk die het nu is. Bij de expositie hoort een gids met informatie over alle foto’s. De tentoonstelling was te zien tot eind februari.

We zijn blij dat we dit alles al hebben kunnen realiseren.