Bestuur

Het bestuur van de Stichting Erfgoed Fatima bestaat uit de volgende personen:

Vacature, voorzitter

Annie van Heerebeek, secretaris

Ronald Weber, penningmeester

De andere leden zijn:

Jan van Geffen

Ineke van Geffen

Leon de Roy

Adviseurs:

Cristel Weber

Fons Cools

Theodoor van den Boom